Obowiązki właściciela nieruchomości

Jeśli właśnie zostaliśmy szczęśliwymi właścicielami nieruchomości czeka nas wiele obowiązków. Ustawodawca zdecydował się bowiem nałożyć na każdego, kto posiada nieruchomość, szereg obowiązków. Wszystkie obowiązki, które od czasu zakupu nieruchomości będą na nas spoczywać można określić krótko jako konieczność dbania o porządek. Pojawia się jednak pytanie, co dokładnie się za tym kryje. Przede wszystkim musimy pamiętać o tym aby na nieruchomości nie zalegały śmieci. Dotyczy to nie tylko śmieci, które wytwarzają się w trakcie korzystania z gospodarstwa domowego, ale także na przykład liści, które w sezonie jesiennym opadają z drzew. Do naszych obowiązków należy także regularne odchwaszczanie nieruchomości. Najwięcej pracy będziemy mieli jednak w sezonie zimowym kiedy spadnie śnieg. Jeśli nie chcemy się narazić na konieczność wypłaty odszkodowania musimy pamiętać o tym aby z terenu, który znajduje się bezpośrednio przed naszą nieruchomością usuwać śnieg oraz skuwać lód. Jeśli bowiem ktoś upadnie tak niefortunnie, że złamie nogę może czekać nas proces sądowy.

Możliwość komentowania jest wyłączona.