O nieruchomości rolnej

Jednym z rodzajów nieruchomości jest nieruchomość rolna, która należy do szerszej kategorii nieruchomości gruntowych. Definicję nieruchomości rolnej odnajdziemy w Kodeksie cywilnym. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że dany obiekt czy grunt zostanie uznany za nieruchomość rolną nie ze względu na rodzaj, ale ze względu na sposób użytkowania. To bowiem właśnie użytkowanie decyduje o tym, czy dana nieruchomość zyskuje miano rolnej. Aby więc obiekt czy grunty były uznane za nieruchomość rolną muszą służyć do prowadzenia tak zwanej działalności rolniczej. Jeśli chodzi o grunty za nieruchomość rolną uznawane są te, na których uprawia się zboże, warzywa, prowadzi sad owocowy czy też pasiekę. W przypadku budynków za nieruchomość rolną uważa się na przykład stodołę, oborę czy kurnik. To, czy dana nieruchomość została uznana za nieruchomość rolną wpływa na wysokość podatku, który od tej nieruchomości zapłacimy. W przypadku nieruchomości rolnych podatki są bowiem zdecydowanie niższe. Wiele osób zabiega więc o to aby dany obiekt był uznany właśnie za nieruchomość rolną.

Możliwość komentowania jest wyłączona.