Działki budowlane

Zapewne wiele osób zauważyło, iż podobnie jak mieszkania również działki budowlane znacznie podrożały, a co za tym idzie ich nabycie wiąże się ze znacznie większym wydatkiem, jednak w gruncie rzeczy nie powinno to nikogo dziwić. W ostatnich latach popyt na działki budowlane systematycznie rósł, wzrosły zatem ceny jakie de facto utrzymują się na bardzo wysokim poziomie jednak nie we wszystkich regionach naszego kraju. Przede wszystkim tam gdzie sytuacja gospodarcza pozostawia wiele do życzenia, działki budowlane są tańsze nawet o 40% choć uzależnione jest to od kilku czynników o jakich wiedza pozwoli nam na oszacowanie rzeczywistej wartości terenu przeznaczonego pod taką a nie inną inwestycję. Oczywiście działki budowlane różnią się od siebie w pewnym aspekcie, z jednej strony mówimy tutaj o terenach przeznaczonych pod konkretną inwestycję komercyjną, z drugiej pod budowę domu w obu przypadkach ich cena będzie się diametralnie różnić, choć zainteresowanie nimi i tak jest bardzo duże. Nic raczej nie wskazuje na to aby ceny terenów, działek czy gruntów nawet rolnych zaczęły spadać.

Nieruchomości

Na temat inwestowania w nieruchomości mówi się bardzo wiele, zwłaszcza w aspekcie bezpiecznego ulokowania pieniędzy na rynku pierwotnym lub wtórnym. Oczywiście inwestować w nieruchomości trzeba w sposób rozważny, z uwzględnieniem kilku kwestii a tym bardziej koniecznością przyjęcia odpowiedniego planu działania. Nie jest żadną tajemnicą, iż inwestowanie w nieruchomości obarczone jest minimalnym ryzykiem a przy tym odbywa się na adekwatnej do tego płaszczyźnie. Oznacza to nic innego jak przeprowadzenie obrotu nieruchomościami a nawet podniesienie ich wartości w optymalnym do tego czasie, z drugiej jednak strony zawyżanie jej w stosunku do rzeczywistej ceny nie zawsze przynosi pozytywny efekt. Pewnie, że większość inwestorów działa w sposób samodzielny, choć istnieją także podmioty jakie inwestują chociażby w nieruchomości komercyjne a nawet mają trochę inny schemat działania, mianowicie uczestniczą w ich tworzeniu od początku do samego końca, czego doskonałym przykładem może być developer.

Domy na sprzedaż

Interesują cię domy na sprzedaż, zarówno te nowe jak i posiadające już swoje lata? Oczywiście ich cena nie powinna nikogo zaskakiwać, a niejednokrotnie jest wręcz nader atrakcyjna jednak pamiętajmy, iż domy na sprzedaż generują niekiedy znacznie niższą wartość niż mieszkania w centrum miasta. Przede wszystkim domy na sprzedaż dostępne są zazwyczaj w okolicy największych aglomeracji, te pochodzące z rynku pierwotnego czekają na swojego ewentualnego nabywcę znacznie krócej niż wtórnego. Ogromne znaczenie jeżeli chodzi o domy na sprzedaż ma rzeczywista ocena ich stanu technicznego jednocześnie uwzględnienie tak ważnej kwestii jak koszta ich eksploatacji. Wbrew temu co się wydaje utrzymanie takiej nieruchomości jest w wielu przypadkach oraz sytuacjach znacznie droższe niż nam się wydaje, zatem zanim zainteresują nas domy na sprzedaży przeanalizujmy wszystkie za i przeciw, choć z drugiej strony lepiej śpieszyć się z podjęciem odpowiedniej co do tego decyzji. Nie jest bowiem żadną tajemnicą, że domy zwłaszcza w atrakcyjnym położeniu nie muszą długo czekać na potencjalnego nabywcę.

Wycena nieruchomości

Zastanawiasz się po co ci potrzebna wycena nieruchomości? W wielu przypadkach nie mamy zielonego pojęcia jaka jest rzeczywista oraz prawdziwa wartość danego mieszkania, lokalu czy domu a co za tym idzie wycena nieruchomości może nas przybliżyć do najbardziej zbliżonej ceny, jaką warto w tym aspekcie zaakceptować. Oczywiście wycena nieruchomości obejmuje nie tylko jej rzeczywistą oraz optymalną wartość, ale również wpływa na nią znacznie więcej czynników z uwzględnieniem położenia, lokalizacji a tym bardziej stanu technicznego nieruchomości czy jej atrakcyjności w pełnym tego słowa znaczeniu. Pewnie, że taką wycenę przeprowadza zazwyczaj osoba posiadająca odpowiednie rozeznanie a przy tym dysponująca adekwatną wiedzą najczęściej jest to rzeczoznawca nieruchomości, jakiego warto zaangażować do takiego zagadania. Dzięki wycenie nieruchomości wiele osób oszczędziło swoje pieniądze na transakcji gdzie bez oszacowania wartości takiej nieruchomości bez wspomnianego rzeczoznawcę byliby najzwyczajniej w świecie stratni.

Rady dla korzystających z agencji pośrednictwa nieruchomościami

Jeśli chcemy kupić/sprzedać nieruchomość bardzo często sięgamy po pomoc pośrednika nieruchomości. Niestety w mediach coraz częściej można trafić na doniesienia mówiące o tym, że wiele umów, które zawierane są z pośrednikiem nieruchomości jest niezgodna z prawem. O czym warto więc pamiętać jeśli chcemy skorzystać z usług pośrednika handlu nieruchomościami? Przede wszystkim warto pamiętać o tym, że warunki każdej umowy podlegają negocjacji. Wielu pośredników skłonnych jest na przykład do pobrania opłaty prowizyjnej tylko od osoby, która kupuje nieruchomość. Warto jednak pamiętać, że praktyką jest pobieranie opłat zarówno od osoby, która sprzedaje, jak i kupuje. Zanim złożymy podpis na umowie warto dokładnie ją przeczytać zwracając uwagę na to, czy nie ma w niej zapisu o wyłączności. Taki zapis zobowiązuje nas bowiem do tego, że będziemy korzystali z usług tylko tej jednej, konkretnej agencji co często może okazać się dla nas mało korzystne. Koniecznie trzeba także przeczytać zapis mówiący o wysokości prowizji, która zostanie pobrana.

O nieruchomości rolnej

Jednym z rodzajów nieruchomości jest nieruchomość rolna, która należy do szerszej kategorii nieruchomości gruntowych. Definicję nieruchomości rolnej odnajdziemy w Kodeksie cywilnym. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że dany obiekt czy grunt zostanie uznany za nieruchomość rolną nie ze względu na rodzaj, ale ze względu na sposób użytkowania. To bowiem właśnie użytkowanie decyduje o tym, czy dana nieruchomość zyskuje miano rolnej. Aby więc obiekt czy grunty były uznane za nieruchomość rolną muszą służyć do prowadzenia tak zwanej działalności rolniczej. Jeśli chodzi o grunty za nieruchomość rolną uznawane są te, na których uprawia się zboże, warzywa, prowadzi sad owocowy czy też pasiekę. W przypadku budynków za nieruchomość rolną uważa się na przykład stodołę, oborę czy kurnik. To, czy dana nieruchomość została uznana za nieruchomość rolną wpływa na wysokość podatku, który od tej nieruchomości zapłacimy. W przypadku nieruchomości rolnych podatki są bowiem zdecydowanie niższe. Wiele osób zabiega więc o to aby dany obiekt był uznany właśnie za nieruchomość rolną.

Obowiązki właściciela nieruchomości

Jeśli właśnie zostaliśmy szczęśliwymi właścicielami nieruchomości czeka nas wiele obowiązków. Ustawodawca zdecydował się bowiem nałożyć na każdego, kto posiada nieruchomość, szereg obowiązków. Wszystkie obowiązki, które od czasu zakupu nieruchomości będą na nas spoczywać można określić krótko jako konieczność dbania o porządek. Pojawia się jednak pytanie, co dokładnie się za tym kryje. Przede wszystkim musimy pamiętać o tym aby na nieruchomości nie zalegały śmieci. Dotyczy to nie tylko śmieci, które wytwarzają się w trakcie korzystania z gospodarstwa domowego, ale także na przykład liści, które w sezonie jesiennym opadają z drzew. Do naszych obowiązków należy także regularne odchwaszczanie nieruchomości. Najwięcej pracy będziemy mieli jednak w sezonie zimowym kiedy spadnie śnieg. Jeśli nie chcemy się narazić na konieczność wypłaty odszkodowania musimy pamiętać o tym aby z terenu, który znajduje się bezpośrednio przed naszą nieruchomością usuwać śnieg oraz skuwać lód. Jeśli bowiem ktoś upadnie tak niefortunnie, że złamie nogę może czekać nas proces sądowy.

Zarabiamy na wynajmowaniu nieruchomości lokalowej

Nieruchomości mogą być doskonałym sposobem na zarobienie całkiem sporej sumy pieniędzy. Obecnie polskie prawo daje nam przynajmniej kilka możliwości zarabiania na nieruchomościach. Sposobem, który zyskuje największą grupę entuzjastów jest oczywiście kupno mieszkania, które następnie przeznacza się pod wynajem. Sposób ten najczęściej spotykany jest w miastach, które są dużymi ośrodkami akademickimi. Jeśli chcemy zarabiać w ten sposób powinniśmy pamiętać o tym, że im bliżej centrum miasta kupimy mieszkanie, tym będziemy mogli więcej pieniędzy żądać za jego wynajem. Jeśli natomiast mieszkanie będzie zlokalizowane na peryferiach nie powinniśmy liczyć na zbyt duża kwotę. Wiele osób decydujących się na taki właśnie zarobek decyduje się nie wynajmować mieszkania osobom z małymi dziećmi oraz zwierzętami. Uważają bowiem, że dzieci mogą pomalować kredkami ściany, a zwierzęta zniszczą meble czy podłogę. W rzeczywistości także ktoś, kto będzie mieszkał sam może nam mieszkanie bardzo mocno zdewastować.

Dom zamiast mieszkania

Dla wielu ludzi posiadanie własnego lokum równoznaczne jest z mieszkaniem w domu. Jednak większość domów w znaczący sposób odbiega cenowo od mieszkań. Czy istnieje jakiś sposób na posiadanie własnego domu w cenie zbliżonej do mieszkania? Okazuje się, że tak wszakże przy spełnieniu określonych warunków. Przede wszystkim konieczne jest zrezygnowanie z prestiżowej lokalizacji na rzecz na przykład mniejszych miejscowości lub przedmieść. Druga sprawą jest zmiana tradycyjnej metody budowania na rzecz technologii na przykład drewnianej. Pozwala to na bardzo poważne zredukowanie kosztów przy zachowaniu praktycznie tej samej funkcjonalności jaką posiadają domy murowane. Trzecim elementem jest budowanie domu wielkością odpowiadającego mieszkaniu czyli na przykład w okolicach pięćdziesięciu lub sześćdziesięciu metrów kwadratowych. Takie podejście do realizacji planu posiadania własnego domu stosunkowo niskim kosztem ma wielkie szanse powodzenia. Wzrostową tendencję w ilości budowanych niewielkich, drewnianych domów można bez trudu zauważyć już dziś.

Na zawyżaniu cen nieruchomości można jedynie stracić

Na zawyżaniu cen nieruchomości można jedynie stracić, przekonało się o tym już wiele osób działających na rynkach nieruchomości a przy tym prowadzący tutaj odpowiedni nimi obrót. Oczywiście w dzisiejszych czasach wycena jakiejkolwiek nieruchomości i oszacowanie rzeczywistej jej wartości nie stanowi żadnego większego problemu, niejednokrotnie wystarczy skorzystać z usług ewentualnego rzeczoznawcy. Niestety nie wszyscy postępują w ten sposób, a dotychczasowi właściciele nieruchomości starają się zawyżać jej wartość z oczywistych do tego powodów, dla wypracowania większej stopy zwrotu. W wielu sytuacjach gdy wychodzi to na jaw, taka nieruchomość traci znacznie więcej na wartości niż powinna, jednak jest to efekt nieuczciwego zagrania ze strony jej właściciela. Rynek nieruchomości rządzi się swoimi prawami i nie inaczej jest w tym przypadku, nader ważną kwestią jest dostosowanie się do tych zasad, jeżeli zamierzamy skorzystać z jego potencjału względnie prowadzić jakiekolwiek działania, tym bardziej o podłożu typowo inwestorskim.